Formularz on-line

Witamy w naszym centrum serwisowym. Oferujemy kompleksową pomoc techniczną: fachowe doradztwo, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju oraz ciągłą dostępność części zamiennych. W razie wystąpienia problemów z naszym produktem zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.

Wypełnij dane osobowe
Wypełnij dane produktowe

Załącz zdjęcie

Wybierz plik
Nie wybrano pliku

Działanie

Klauzula Informacyjna New Trendy Sp. z o.o.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Trendy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,
pod adresem 26-600 Radom ul. Sadownicza 7 NIP 796-275-41-60.

2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu reklamacji
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.

3. W związku z procesem reklamacji Państwa dane mogą zostać przekazane certyfikowanym instalatorom New Trendy
oraz firmom spedycyjnym w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Pani/Pana dane pozyskane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzać będziemy do zakończenia procesu reklamacji
lub do momentu wycofania zgody.

6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
kierując swoją prośbę na adres rodo@newtrendy.pl

7. Ma Pani /Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu realizacji reklamacji. W przypadku niepodania danych reklamacje nie będzie mogła zostać zrealizowana.