• Administratorem Twoich danych osobowych jest New Trendy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez: e-mail: biuro@newtrendy.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora i w celu prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji z Tobą (na podstawie Twojej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. marketingu własnych produktów lub usług, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w innym celu, to będą one przez nas przetwarzane do czasu wycofania tej zgody. Możesz to zrobić w każdej chwili.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi systemu do zarządzania firmą CRM, itp.
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez – e-mail: rodo@newtrendy.pl, Tel. 48 3067700.
  • Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.